Content voor de Overheid

Communicatie voor de overheid

Werken voor de overheid is een aparte tak van sport. Het vraagt diepgaande kennis en gevoel voor politiek en bestuurlijke agenda’s. Wat door de Rijksoverheid en op gemeentelijk of provinciaal niveau wordt bepaald, beïnvloedt ons als burgers vaak heel direct. Dat vraagt om content die iedereen begrijpt.
Van communicatiebeleid tot persberichten
Voor verschillende ministeries, provincies en gemeenten hebben we zowel interne als externe communicatievraagstukken beantwoord. We adviseren over communicatiebeleid en schrijven onder andere rapportages, jaarverslagen, brochures, persberichten en voorlichtingsmateriaal. Daarbij moet de overheid vooral helder communiceren. De doelgroep moet snappen waar het om gaat. Daarom zorgen we voor communicatie op ieders niveau.
Verschillende partijen en belangen
Binnen de overheid werken we voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. Daarvoor moet je snappen welke partijen welke belangen behartigen. En hoe om te gaan met politiek-gevoelige informatie. Naast ministeries en uitvoeringsorganisaties hebben we ook op onderwijsgebied onze sporen verdiend. Daarnaast werken we voor Rijkswaterstaat, dijken en waterkering: ook in de wereld van het wassende water weten we ons mannetje te staan.
Communicatie naar bedrijfsleven
De overheid communiceert niet alleen naar burgers, maar doet ook veel voor en samen met het Nederlandse bedrijfsleven. Inmiddels ondersteunen we verschillende overheidspartijen bij hun dienstverlening: van adviseringstrajecten tot het creëren van content en diverse communicatiemiddelen. Vaak zorgen we voor een campagnematige aanpak om effect te sorteren, maar ook voor een artikel in de vakmedia draaien we onze handen graag om.
Schrijven, vormgeven, filmen en samenwerken met de overheid, dát doen we bij Voxx graag!
Brabants erfgoed vinden en delen

Brabants erfgoed vinden en delen

De provincie Noord-Brabant vraagt ons de redactie op te pakken voor het provinciaal erfgoedplatform Brabants Erfgoed en deze van nieuwe content te voorzien. Het platform omvat verschillende kanalen: de website Brabantserfgoed.nl, de bijbehorende nieuwsbrief en de sociale mediakanalen Twitter, Instagram en Facebook. Initiatiefnemers zijn de provincie Noord-Brabant en het provinciale kennis- en expertisecentrum voor erfgoed, Erfgoed Brabant.

Om de website te vullen met mooie verhalen verzamelen wij allerlei informatie over erfgoedlocaties en verwerken die tot teksten op de website en sociale media. We informeren bezoekers over evenementen en nieuws uit de sector, halen verhalen op bij Brabanders en leggen die vast in een vlot leesbaar verhaal. Via sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) creëren we aandacht voor het erfgoedplatform.

Marketingcampagnes voor RVO

Marketingcampagnes voor RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt ondernemers bij hun ambities op het gebied van innovaties, duurzaamheid en internationale expansie. Om dat onder de aandacht te brengen, bedachten wij het campagneconcept, ontwikkelden al het advertentiemateriaal voor de rijksbrede campagnes, ontwierpen de online advertorials en ads en schreven inspirerende, prikkelende copy.

De advertentiecampagne is gestart met Duurzame Energie. Deze frisse, nieuwe advertenties verschenen in diverse kranten en ondernemersbladen. Daarna hebben we campagneadvertenties rondom  Internationaal Ondernemen, Research & Development, Buitenlandnetwerken, Exporttools en Zakenpartners ontwikkeld. Alles is ook vertaald naar aantrekkelijke webbanners in verschillende media en formaten.

Resultaten van Ontwikkelings Samenwerking

Resultaten van Ontwikkelings Samenwerking

Ieder jaar maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken een online rapportage over de behaalde resultaten van Ontwikkelingssamenwerking. Vanaf het prille begin heeft Voxx de content en de context ondersteund en vertaald naar een digitaal platform. We leveren de rapportage zowel in het Nederlands als in het Engels op. Voxx verzorgt de redactie, vormgeving en het digitale platform.

De uitdaging is daarbij vooral om de hoeveelheid data op de juiste manier te visualiseren én consistentie in het verhaal te brengen. Ieder thema en ieder land moet de vrijheid hebben om de eigen resultaten te kunnen laten zien op een manier die past. Zonder dat de lezer door de bomen het bos niet meer kan zien. Daarom bedenken we een heldere en eenduidige structuur die toch flexibel is in de keuze voor bepaalde weergaven van getallen, grafieken en projecten.

DuurzaamDoor: parels van het beleid

DuurzaamDoor: parels van het beleid

Onze samenleving moet grote stappen maken om te verduurzamen en de transitie naar een groene economie te laten slagen. De overheid ondersteunt dit. Initiatieven die via coalities en in co-creatie op verschillende gebieden samenwerken, worden ondersteund bij hun duurzame stappen. Voxx creëerde de contentstrategie om dit te laten zien.

Een jaar lang werkten we aan zo'n 30 verhalen: de parels van DuurzaamDoor. Via structurele pr en mooie contentparels schitteren deze brede nieuwe samenwerkingsverbanden in allerlei pers en media. Daardoor maakt heel Nederland kennis met de duurzame oplossingen voor brede maatschappelijke uitdagingen. Na afloop worden de parels gebundeld in een overzicht en interactieve pdf.

Bioplastic campagne voor retailers

Bioplastic campagne voor retailers

Hoe geef je de markt voor bioplastics een stimulans? Dat doen we via een campagne voor retailers en merkeigenaren om hen te stimuleren producten verpakt in bioplastics in te kopen. Zo blijken er veel fabels te zijn die de feiten in de weg zitten. In de campagne moeten vooral feiten en fabels over bioplastics centraal staan om de doelgroep te overtuigen hun inkoopgedrag te veranderen.

Naast het direct informeren en betrekken van de doelgroep zorgen we ook voor vakbladartikelen. We pluggen en schrijven alle artikelen. Omdat we zorgen voor het overall projectmanagement, advisering en de totale coördinatie van de opdracht heeft onze opdrachtgever één overzicht en aanspreekpunt. Regelmatig monitoren we het verloop en de resultaten van de campagne via direct contact met de doelgroep.

Voor wie wij al mooie producties maakten:

Meer weten?