Content voor de Overheid

Communicatie voor de overheid

Werken voor de overheid is een aparte tak van sport. Het vraagt diepgaande kennis en gevoel voor politiek en bestuurlijke agenda’s. Wat door de Rijksoverheid en op gemeentelijk of provinciaal niveau wordt bepaald, beïnvloedt ons als burgers vaak heel direct. Dat vraagt om content die iedereen begrijpt.
Van communicatiebeleid tot persberichten
Voor verschillende ministeries, provincies en gemeenten hebben we zowel interne als externe communicatievraagstukken beantwoord. We adviseren over communicatiebeleid en schrijven onder andere rapportages, jaarverslagen, brochures, persberichten en voorlichtingsmateriaal. Daarbij moet de overheid vooral helder communiceren. De doelgroep moet snappen waar het om gaat. Daarom zorgen we voor communicatie op ieders niveau.
Verschillende partijen en belangen
Binnen de overheid werken we voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. Daarvoor moet je snappen welke partijen welke belangen behartigen. En hoe om te gaan met politiek-gevoelige informatie. Naast ministeries en uitvoeringsorganisaties hebben we ook op onderwijsgebied onze sporen verdiend. Daarnaast werken we voor Rijkswaterstaat, dijken en waterkering: ook in de wereld van het wassende water weten we ons mannetje te staan.
Communicatie naar bedrijfsleven
De overheid communiceert niet alleen naar burgers, maar doet ook veel voor en samen met het Nederlandse bedrijfsleven. Inmiddels ondersteunen we verschillende overheidspartijen bij hun dienstverlening: van adviseringstrajecten tot het creëren van content en diverse communicatiemiddelen. Vaak zorgen we voor een campagnematige aanpak om effect te sorteren, maar ook voor een artikel in de vakmedia draaien we onze handen graag om.
Schrijven, positioneren, filmen en samenwerken met de overheid, dát doen we bij Voxx graag!

Voor wie wij al mooie producties maakten: