Rapport zwangerschapsdiscriminatie – eindredactie

Het College Rechten van de Mens deed vervolgonderzoek naar discriminatie op het werk van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen. Dit leverde een rapport op met de titel ‘Is het nu beter bevallen?’, waarvoor Voxx de eindredactie mocht verzorgen.

Zwangerschapsdiscriminatie komt nog veel voor in Nederland. Dat was zo bij de eerste keer dat het College Rechten van de Mens onderzoek deed naar dit verschijnsel, in 2012, en er is nog niet veel verbeterd. Uit het vervolgonderzoek, dat het college publiceerde in 2016, blijkt dat 43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt in Nederland te maken heeft met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. De omvang van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen. Wel is de bereidheid van vrouwen om zwangerschapsdiscriminatie te melden gedaald: dit percentage nam af van 26% in 2012 naar 14% nu. Dat heeft nogal wat persoonlijke en maatschappelijke consequenties.

Rapport zwangerschapsdiscriminatie – Eindredactie door VoxxBegrijpelijke teksten

Opvallend is dat vrouwen die een situatie meemaken die duidt op discriminatie vanwege hun zwangerschap, dit niet altijd herkennen en benoemen als discriminatie. Om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan is een brede verspreiding van informatie over dit onderwerp belangrijk. Voxx is dan ook trots dat wij eraan mogen bijdragen dat de tekst in het rapport zo begrijpelijk mogelijk is. Begrijpelijke teksten zorgen voor een breder publiek. Het rapport trok veel aandacht van media.

Meer eindredactie

Het is overigens niet de eerste keer dat wij samenwerken met het College Rechten van de Mens. Sinds 2013 verzorgen wij geregeld eindredactie voor publicaties van het College, waaronder voor jaarrapportages. Ook gaf Voxx B1-schrijftrainingen aan medewerkers van het College.

Ook behoefte aan begrijpelijke teksten?

Heeft u ook behoefte aan een goede eindredactie? Neem dan gerust contact met ons op!