Inspiratiegids: lokale duurzame energie viert successen

Om stil te staan bij de successen die al zijn bereikt in de energietransitie maakten we voor HIER opgewekt een inspiratiegids om te bewaren. Daarin zijn de pioniers van de energietransitie in beeld gebracht. Letterlijk en figuurlijk: in mooie fotografie en artikelen.
Het is waar: om heel Nederland aan de duurzame energie te krijgen, moet er nog veel gebeuren. Tegelijkertijd zijn er op lokaal niveau spelers die duidelijke stappen zetten op het gebied van energiebesparing en het opwekken van wind- en zonne-energie. Lokale energie-initiatieven doen het goed. Op verschillende plaatsen in ons land slagen coöperaties erin energie op te wekken met zonnepanelen en windmolens, Die beweging, het veld en de veelzijdigheid van lokale duurzame energie initiatieven wilde HIER opgewekt laten zien. En de successen vieren.

Bijdragen aan de energietransitie

Het platform HIER opgewekt is bedoeld voor iedereen die bezig is met duurzame, lokaal opgewekte energie. De organisatie zorgt ervoor dat initiatiefnemers en klanten/leden van energiecoöperaties, gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren, serviceverleners en andere geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis kunnen delen. Zo levert HIER opgewekt een bijdrage aan de professionalisering van de sector. In aanvulling op de website en de bijeenkomsten die HIER opgewekt organiseert, is de inspiratiegids ook onderdeel van deze missie.
Het resultaat is de bewaarpublicatie ‘Hier gebeurt het, Burgers in de Energietransitie’. Hierin vertellen pioniers hoe zij hun initiatieven wisten te realiseren, wat hun drijfveren zijn en schetsen hun visie op de toekomst. Vaak is dat breder dan alleen het opwekken van schone energie. Gjalt Benedictus van energiecoöperatie Garyp vertelt bijvoorbeeld dat de aanleg van het zonnepark gedreven werd door de noodzaak om te investeren in de voorzieningen en het behoud van het dorp.
Wetenschapper Tine de Moor verwacht dat het belang van energiecoöperaties voor de samenleving nog verder zal toenemen. In de publicatie vertelt zij dat ze denkt dat coöperaties zich in toenemende mate gaan toeleggen op andere zaken dan energie alleen. Bijvoorbeeld ook op zorg of andere dienstverlening.

Professionalisering is de volgende stap

Ook HIER opgewekt zelf komt in de publicatie aan het woord. Want nu de pioniers het voorwerk hebben gedaan, is bewezen dat het mogelijk is ambitieuze energieprojecten te realiseren. De professionalisering is de volgende stap. HIER opgewekt heeft genoeg ideeën om deze kwaliteitsimpuls te ondersteunen en ook op dit gebied de voorlopers bij elkaar te brengen en te blijven inspireren. De bewaarpublicatie, met de verhalen van de voorlopers daarin opgetekend, ondersteund door prachtig beeldmateriaal, is daar slechts een voorbeeld van.

Ook successen in beeld brengen in een inspiratiegids? Neem contact met ons op