Groene inspiratiecampagne voor Upcycling Gemert

Circulair ondernemen is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook goed voor de portemonnee. Dat bewijst de familie Van den Boomen uit Gemert. Ze ontwikkelde de Upcycling Gemert. Deze installatie zet biologisch afval uit de champignonkwekerij om in bodemverbeteraar, droge compost en duurzame warmte. Van afval naar extra omzet dus. Champignons en innovatief ondernemerschap vormen het startpunt van onze inspiratiecampagne.

Infographic Upcycling Gemert door Voxx

Klik op de afbeelding om het vakbladartikel te lezen.

De overheid wil dat woningen en bedrijven in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. De hoogste tijd daarom om duurzame alternatieven te onderzoeken. De familie Van den Boomen, eigenaar van een champignonkwekerij deed dat. Ze kreeg subsidie voor de ontwikkeling van de installatie Upcycling Gemert. Deze innovatiesubsidie komt van de TKI BBE (Topsector Energie – biobased economy). Nu de installatie eenmaal draait, is subsidie niet meer nodig. Door de warmte die de installatie opwekt, levert de Upcycling Gemert extra inkomsten op.

Inspiratiecampagne voor agrarische ondernemers

Dit voorbeeld moet ook andere ondernemers uit de agrarische sector interesseren om biobased of circulair te ondernemen. Een inspiratiecampagne kan deze ondernemers over de streep trekken. Daarvoor moeten ondernemende agrariërs op de hoogte zijn van de techniek, hoe zij die zelf kunnen inzetten en wat de voordelen zijn. Voxx zorgde voor de campagne-aanpak. Als projectcoördinator en tekstschrijver regelden we alle briefings, teksten en afstemming tussen alle partijen.

Video, infographic, vakpublicatie

Om de boodschap zo breed mogelijk te verspreiden, ontwikkelde Voxx online en offline middelen. We produceerden met onze partner een film, een infographic en een vakbladartikel. Alle middelen zijn natuurlijk aangevuld met beeldmateriaal en uitingen op social media. Daarom zorgde Voxx dat alle middelen qua look & feel en inhoud op elkaar aansluiten en naar elkaar verwijzen. Zo kunnen geïnteresseerde ondernemers gemakkelijk de juiste informatie vinden.

Geïnspireerd?

Ook behoefte aan een inspirerende campagne? Neem dat gerust contact met ons op!

Het kernverhaal over de Upcycling Gemert vind je op: http://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/van-biologisch-afval-naar-duurzame-warmte. Meer informatie over de visie op de paddenstoelensector in 2020 is gebundeld op deze webpagina van RVO.nl, inclusief links.