DuurzaamDoor: pareltjes van films, infographics en vakpersartikelen

duurzaamdoorDuurzaamDoor is hét overheidsprogramma voor het verduurzamen van de samenleving en de transitie naar een groene economie. Via coalities en door ‘co-creërend’ samen te werken, worden duurzame stappen gezet. Het programma richt zich op o.a. energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. DuurzaamDoor wordt ook steeds meer een ‘manier van werken’. Overal in Nederland ontstaan brede nieuwe samenwerkingsverbanden voor maatschappelijke uitdagingen en oplossingen. Aan Voxx de uitdaging dat te laten zien!

Schrijven van artikelen, films maken en infographics

Voxx mocht dit kennisprogramma voor sociale innovatie het afgelopen anderhalf jaar ondersteunen. We vonden, beschreven en verspreidden de ‘parels’: projecten die speciale aandacht verdienen en een duidelijk resultaat zijn van de specifieke werkwijze van DuurzaamDoor. Daarvoor maakten we met onze partners films, infographics en schreven we meer dan 20 vakbladartikelen.

Free publicity voor een jaar lang aandacht

Uiteraard zorgen we ook voor de publicatie van al die mooie artikelen. Via slimme free publicity trajecten kwamen de parels het hele jaar onder de aandacht. De samenvattingen zijn op de website geplaatst. De originele vakbladartikelen zijn in pdf-vorm soms ook te downloaden. Als kers op de taart maakten we een totaaloverzicht van alle parels die bij de slotbijeenkomst digitaal is uitgereikt.

Meer weten over onze duurzame content ondersteuning?

Heeft u ook behoefte aan een campagne of langdurige, duurzame aandacht? Wij denken graag mee over de mogelijkheden. Neem dus gerust contact met ons op!

PS: we kunnen ook hele mooie duurzame content maken voor free publicity, magazines of infographics.

Over DuurzaamDoor

Als kennisprogramma wil DuurzaamDoor de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie versnellen en doorbraken helpen realiseren. Het organiseert samenhang tussen landelijke, regionale en lokale initiatieven via ‘sociaal instrumentarium’, zoals netwerken en coalitievorming. Op deze en andere innovatieve manieren werken overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger)organisaties met elkaar samen aan maatschappelijke vraagstukken. Kijk ook eens op www.duurzaamdoor.nl