Auteursrecht in het onderwijs – Eindredactie brochure

Eindredactie online brochure auteursrechtMogen leraren hun eigen lesmateriaal online delen? Is het toegestaan filmpjes van YouTube te vertonen in de klas? En moet een leraar iets regelen als hij een werkstuk van leerlingen wil gebruiken voor een les? Kennisnet maakte een online brochure waarin aan bod komt wat de consequenties zijn van auteursrecht voor scholen:  ‘Auteursrecht en internet, wat mogen scholen wel en niet’. Voxx verzorgde de eindredactie van de brochure.

Kennisnet besloot een online brochure te maken die schoolbesturen, leraren én leerlingen informeert over auteursrecht. Wat mag er wel en niet als het gaat om andermans content? Auteursrecht is een uitgebreid juridisch onderwerp. Het geeft de maker van een tekst, beeld of ander werk zeggenschap over zijn of haar werk. En daar komen veel mitsen en mare bij kijken. Niet altijd even simpel om uit te leggen kortom. Om die juridische informatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor een brede doelgroep, zette Voxx de tekst om naar een vlot leesbare vorm.

Onderwijsexceptie en online delen

De brochure gaat in op kwesties die specifiek zijn voor het onderwijs. Zoals de onderwijsexceptie. Dat is een gezamenlijke afkoopregeling waarmee scholen gedeeltes van een werk mogen overnemen. Scholen betalen hiervoor een vergoeding. Dankzij deze regeling hoeven leraren dus geen toestemming te vragen voor elke YouTube-video of voor online nieuwsberichten die zij in hun les willen gebruiken. Want ja: ook die vallen onder het auteursrecht.

Auteursrecht, wat is dat eigenlijk?

In principe geldt het auteursrecht voor ieder werk dat is gemaakt. Om het zowel voor scholen als voor auteurs werkbaar te houden hiermee om te gaan, is de onderwijsexceptie dus in het leven geroepen. Voorwaarde voor de onderwijsexceptie is dat scholen het werk voor een educatief doel inzetten. Deze regeling biedt dus geen uitkomst bij het online delen van materiaal.

En het werk van leerlingen zelf dan?

Andere zaken die de brochure behandelt, zijn het samenstellen van onderwijsmateriaal, werk van leerlingen en foto’s of illustraties. De vormgeving van de brochure was in handen van HOW communicatie | creatie.
Je vindt de online brochure op de website van Kennisnet.

Meer weten?

Ook behoefte aan een flinke redactieslag? Neem dan contact met ons op!